ลิงค์ทั่วไป
 
แผนที่การเดินทาง

การเดินทางสะดวก มีรถออกจากสี่แยกบางนาหลายสาย....ถ้าเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีทางด่วนบูรพาวิถีตัดผ่าน สถานที่ร่มเย็น อยู่ติดกับหมู่บ้านพฤษาวิลล(บางนา) เหมาะกับการพักผ่อนหรือเป็นที่อยู่ชาญเมือง

   
แผนที่ตั้งขยาย