ลิงค์ทั่วไป
 

รายละเอียดห้องพัก
เลขที่ห้องพัก
106
ประเทภห้องพัก
Class A ห้องแอร์
ชั้น
1
อาคาร
BBB
ขนาด
ราคา
2500
ค่าน้ำ/หน่วย
16
ค่าไฟ/หน่วย
6
ค่ามัดจำ
6000
รายละเอียด

ราคานี้รวมบริการและเฟอร์นิเจอร์